Usługi Prawne

DORADZTWO PRAWNE

Analiza sprawy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego na etapie przedsądowym bądź sprawy o charakterze pozasądowym.

ZASTĘPSTWO SĄDOWE

Reprezentowanie klienta przed wszelkimi podmiotami, w tym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi.

PROJEKTOWANIE PISM I UMÓW

Sporządzanie projektów pism i umów. Analiza i opiniowanie istniejących dokumentów.